دوشنبه 29 شهريور 1400

 چرا باید از سنجش مقدار روغن با روش عصاره اتری فاصله بگیریم و ...

     دکتر  Adam Lock

در این بحث می‌خواهیم درباره اینکه چرا باید از سنجش مقدار روغن با روش عصاره اتری فاصله بگیریم و پروفیل و تراکم اسیدهای چرب را هم اندازه بگیریم صحبت کنیم.

می‌خواهم درباره تنوع قابل توجه در پروفیل و تراکم اسید چرب نهاده های تخمیری، غلات، و محصولات جانبی آنها صحبت کنم، و سپس نشان دهم چرا این موضوع در جیره نویسی مهم می‌باشد. و در آخر، اثرات محتمل اسیدهای چرب آزاد و استریفای شده را در نهاده‌های دام و بر کار شکمبه و عملکرد دام بررسی کنم.

  • نزدیک به 50% از عصاره اتری علوفه و حدود 80% از عصاره اتری کنستانتره‌ها از اسیدهای چرب تشکیل شده است.
  • تنوع گسترده‌ای در مقدار (تراکم) اسیدهای چرب در نهاده های دامی وجود دارد.

برای مثال، اسید لینولنیک اصلی ترین اسید چرب در نهاده هایی است که از علف ‌می باشند (پاسچر، سیلاژ ذرت، کاه و یونجه)، در حالی‌که در نهاده‌هایی که از ذرت و تخم پنبه می‌باشند اسید لینولئیک و پس از آن اسید اولئیک اصلی ترین اسیدهای چرب آن می‌باشند. کاه، سیلاژ، منابع پروتئین و غلّات اسیدهای چرب بسیار اندکی دارند (کمتر از 5%). از طرف دیگر، نمک‌های کلسیم، تری‌گلیسیریدها، و اسیدهای چرب آزاد بیشتر از 80% اسید چرب دارند.

نکته دیگر دانستن اهمیت تفاوت اسید چرب آزاد و اسید چرب باند شده با کلسیم می‌باشد. این تفاوت مربوط به متابولیسم چربی‌ها در شکمبه می‌باشد، هایدرولیز یا به عبارتی رها سازی اسیدهای چرب از کلسیم در این مکمل‌ها نیازمند pH اسیدی است، فلذا این اسیدهای چرب در پروسه بایوهیدروژناسیون وارد نخواهند شد.

بطور خلاصه، عصاره اتری شامل اسید چرب به اضافه دیگر ترکیبات غیر-لیپیدی می‌شود. همچنین نتایج چند آزمایش نشان دادند که در مقایسه با اسیدهای چرب باند شده با کلسیم، اسید های چرب آزاد به شکلی منفی بر بیوهیدروژناسیون اثر می‌گذارند.